Психологічне тестування водіїв

ПСИХОЛОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ ВОДІЇВ ТА РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ

НАШЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ВОДІЯ

Психологічні ризики – це високо ймовірна прогнозована причинно-наслідковий зв’язок між окремими психологічними станами, властивостями, особливостями, якостями, явищами, утвореннями в психіці людини і наступаючими в наслідок їх впливу подіями, аваріями і катастрофами.

Психологічні ризики істотно збільшують ймовірність настання подій, аварій і катастроф незалежно від кваліфікації водія і технічної готовності транспортного засобу.

Психологічні ризики можна визначати, прогнозувати і коректувати.

ЧОМУ ВИНИКАЮТЬ ПСИХОЛОГІЧНІ РИЗИКИ?

Тому, що існують деякі психологічні стани, властивості, ОСОБЛИВОСТІ, ЯКОСТІ, ЯВИЩА, які безпосередньо є ПРИЧИНОЮ ЗНИЖЕННЯ:

  • умінь і навичок водія до безпечного водіння автомобіля
  • здатності до критичної оцінки дорожньої ситуації
  • моторних реакцій і рефлексії
  • уваги і зосередженості на безпечному водіння автомобіля
  • інстинкту самозбереження
  • загальної дисциплінованості та відповідальності водія

ВСЕ ЦЕ ЗАКОНОМІРНО ПРИЗВОДИТЬ ДО АВАРІЙ, ПРИГОДИ ТА КАТАСТРОФ!