Впровадження Системи управління безпекою дорожнього руху на підприємстві

«Впровадження Системи управління безпекою дорожнього руху на підприємстві, відповідно до вимог ISО 39001 (ДСТУ ISО 39001 діє до: 2015).

Від теорії до практики »Тривалість проведення тренінгу – 24 академічних годин (3 дні).

Цільова аудиторія: керівництво підприємства, керівники структурних підрозділів, фахівці в сфері безпеки дорожнього руху, персонал кадрового, медичного, експлуатаційного, технічного, транспортного підрозділів підприємства, водії-наставники, водії.

Мета тренінгу: вироблення практичних навичок, необхідних для розробки і впровадження Системи управління безпекою дорожнього руху на підприємстві відповідно до національних і міжнародних специфікацій та вимог ISO 39001 (ДСТУ ISO 39001 діє до: 2015), проведення аналізу типових труднощів і проблем, що виникають в цьому процесі, а також ознайомлення з Міжнародним досвідом в сфері безпеки дорожнього руху, зокрема, маловитратними, швидко реалізуемимі профілактичними заходами. Отримання знань необхідних для ідентифікації небезпек, оцінки величини ризику і прогнозованих наслідків.

Тренінг складається з сукупності прикладних занять призначених для розробки і впровадження Системи управління БДР на підприємстві, поглиблення основних професійних навичок безаварійного руху, ефективної комунікації з контролюючими органами, виділення і розвиток умінь по безконфліктної взаємодії з іншими учасниками дорожнього руху. Близько 70% тренінгу має прикладне значення, 30% суто теоретичне. Застосовуються сучасні методи подачі навчально-тренувального матеріалу, застосовується технічні засоби навчання. Системний підхід зводить в квадрат суму результату окремих заходів щодо зниження ризиків ДТП.

Кожен водій, кожен співробітник, незалежно від досвіду, віку, статі, національності, повинен автоматично підкорятися тій моделі поведінки на підприємстві, на яку його запрограмувала система.